sobota, 11 stycznia 2014

SZAMOT w glinie ceramicznej

Szamot otrzymywany jest z pokruszonej i wypalonej na biskwit gliny ceramicznej. Szamot powoduje, że forma ceramiczna jest bardziej wytrzymała, zmniejsza się jej kurczliwość, a co za tym idzie podatność na pęknięcia. Szamot też powoduje, że glina staje się mniej plastyczna. Szamot po dodaniu do gliny ceramicznej wzmacnia wypaloną formę ceramiczną, zwiększa porowatość i zmniejsza skurczliwość suszonych i wypalanych przedmiotów w proporcjach im więcej szamotu tym mniejsza skurczliwość. Aby sprawdzić skurczliwość należy wypalić próbkę zmierzoną centymetrem przed wypałem jak i po wypale. Szamot zwiększa również ogniotrwałość wypalonej formy.

Szamot może być dodawany również do masy lejnej, choć trzeba ją wtedy dobrze rozmieszać i staje się przy tym bardzo gęsta.

Z doświadczenia: po wypale formy ceramicznej na 900 stopni bez szamotu jest ona zdecydowanie bardziej krucha i może ulec zniszczeniu przy stuknięciu natomiast po dodaniu szamotu staje się ona zdecydowanie bardziej wytrzymała, zmniejsza się jej kurczliwość a co za tym idzie podatność na pęknięcia.
Po lewej glina bez szamotu po prawej glina z szamotem